Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende separate opkrævninger

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende separate opkrævninger