Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

13. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

15. Klage vedrørende fraflytning m.v.