Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

15. Klage vedrørende fraflytning m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.