Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende forbrugsregnskab

10. Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning