Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab

 

10. Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.

 

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning