Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning