Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

10. Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-25-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Tilbagebetaling af ugyldigt opkrævede huslejestigninger.