Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

9. Klage vedrørende forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsregnskab