Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

13. Klage vedrørende bindingspligt

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende bindingspligt