Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende forbrug

7. Klage vedrørende opkrævning af forbrug m.v.

8. Klage vedrørende lejens størrelse m.v.