Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. februar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.09.00-K02-36-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug