Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

45. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

46. Klage vedrørende varmeregnskab m.v.