Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

45. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning