Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. september 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende forbrugsopgørelse

34. Klage vedrørende forbrug m.v.

35. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning