Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. september 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

35. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning