Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. september 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

34. Klage vedrørende forbrug m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-19-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug m.v.