Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

23. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

24. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

25. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning