Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

24. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning