Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. april 2013
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

21. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning