Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. april 2013
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-70-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning