Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. marts 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

7. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

8. Indsigelse mod lejeforhøjelse

9. Klage vedrørende forbrug