Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. marts 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

8. Indsigelse mod lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod lejeforhøjelse