Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. marts 2019
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

7. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning