Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

7. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

8. Klage vedrørende fejl og mangler m.v.