Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

7. Klage vedr. lejens størrelse m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-57-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse m.v.