Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 15. februar 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning