Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 14. december 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

51. Istandsættelse ved fraflytning

52. Klage om istandsættelse ved fraflytning

53. Indsigelse mod forbrugsregnskab