Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 14. december 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

53. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab