Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 14. december 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

52. Klage om istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage om istandsættelse ved fraflytning