Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 14. december 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

51. Istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-42-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Istandsættelse ved fraflytning