Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. december 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

40. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

41. Klage vedrørende tilsidesættelse af god skik og orden