Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. december 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende tilsidesættelse af god skik og orden

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende tilsidesættelse af god skik og orden