Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. november 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Klage vedrørende udskiftning af bordplade.

41. Klage vedrørende fraflytning