Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. november 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning