Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. november 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Klage vedrørende udskiftning af bordplade.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende udskiftning af bordplade.