Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

27. Klage vedrørende lejens størrelse

28. Klage vedrørende lejens størrelse

29. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning