Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

29. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning