Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

28. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse