Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. juni 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

21. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning