Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning