Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

8. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-6-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning