Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 13. februar 2017
Mødested: På adressen, derefter A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse