Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. november 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning