Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. november 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

38. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

39. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-24-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning