Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. november 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

46. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

47. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning