Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. november 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

47. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning