Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

34. Indsigelse mod forbrugsregnskab

35. Klage vedrørende lejens størrelse