Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

34. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab

 

35. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse