Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

35. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse