Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 12. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

34. Indsigelse mod forbrugsregnskab

Sagsnr.: 03.09.00-K02-22-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsregnskab